JAJA HRVATSKIH FARMI


Aplikacija omogućuje korisnicima uvid u evidenciju domaćih proizvođača jaja i evidenciju proizvodnje jaja označenim Znakom Jaja hrvatskih farmi.

Jaja hrvatskih farmi je Znak u neobveznom sustavu označavanja s ciljem jasnog i nedvosmislenog informiranja potrošača o podrijetlu i utvrđenoj kvaliteti svježih konzumnih jaja u Republici Hrvatskoj i zaštite hrvatske peradarske proizvodnje.